محصولات
معرفی واحد تضمین کیفیت در کلیه سازمان های صنعتی واحد تضمین کیفیت از جمله واحدهای استراتژیک بوده که عهده‌دار صیانت از اعتبار و آوازه آن شرکت است. وظایف این واحد در کلیه مراحل تولید از مراحل تولید و ساخت کالا تا رسیدن محصول به دست مشتری نهایی و حتی پس از آن نیز ادامه می یابد. اولین گام در راستای ابقای سازمان در شرایط پیچیده اقتصاد امروز، استقرار و پیاده سازی سیستم‌های مدیریت یکپارچه می‌باشد. واحد تضمین کیفیت فعالیت‌های خود را مطابق با الزامات سیستم‌های مدیریت (Management Systems) برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید و در راستای راهبرد کیفی سازمان اهداف کلان و خرد را تعریف نموده و در جهت دستیابی به این اهداف اقدامات برنامه‌ریزی شده را به مرحله اجرا در می‌آورد. واحد تضمین کیفیت شرکت پتروشیمی لرستان به عنوان متولی استقرار سیستم‌های مدیریت و استانداردهای بین المللی در سال 1394 تشکیل و شروع به فعالیت کرد. وظایف و مسئوولیت‌های واحد تضمین کیفیت وظایف: 1- مشارکت در تدوین خط مشی و استراتژهای سازمان، از طریق تحلیل نقاط ضعف و قوت سازمان 2- کنترل و پایش برنامه‏های عملیاتی جهت تحقق اثربخشی خط مشی، اهداف و استراتژهای سازمان 3- شناسایی و طرح‏ریزی فرآیندهای سازمان جهت پایش و اندازه‏گیری آن‏ها 4- تحقق، شناسایی، پیشنهاد و مشارکت دراجرای ابزارهای نوین مدیریتی متناسب با نیازمندی ها و استراتژی‏های سازمان 5- شناسایی و اعلام نیازمندی‏های آموزشی در چارچوب اجرا و نگهداشت سیستم‏های مدیریتی 6- برنامه‏ریزی جهت تنظیم برنامه و برگزاری ممیزی و ارزیابی‏های اثربخش فرآیندهای سازمان در چارچوب سیستم‏های مدیریتی 7- کنترل و پایش عدم انطباق‏های سازمانی ناشی از ممیزی‏ها و نظارت بر فعالیت‏های مربوطه جهت رفع آن‏ها 8- شناسایی و صدور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و نظارت بر فعالیت‏های مربوطه جهت انجام اثربخش آن‏ها 9- ایجاد ارتباطات موثر با مسوولان فرآیندها در چارچوب شناسایی و به‏کارگیری ابزارهای مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده‏های مربوط به فرآیندها و ارائه پیشنهادات سازنده 10- ارتباط موثر با رییس HSE به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات سیستم‏های مدیریتی در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست 11- طراحی و تهیه گزارشات مدیریتی و فرآیندی متناسب با سیستم‏های مدیریتی 12- سرپرستی کارشناسان مربوطه شامل برنامه‏ریزی‏های کاری، نظارت بر عملکرد و تامین منابع و رسیدگی به مشکلات احتمالی 13- کنترل و حصول اطمینان از اینکه الزامات قانونی و صنفی در رویه‏های سازمان اعمال شده است مسئولیتها: 1- مسوولیت پیگیری و گزارش دهی انجام به موقع و اثربخش اقدامات سازمان در چارچوب خط مشی، اهداف و استراتژی‏ها 2- انطباق طراحی فرآیندهای سازمان بر اساس استراتژیها ، اهداف و برنامه‏های سازمان 3- عدم وجود تناقض در رویه‏های تدوین شده 4- صحت اطلاعات ارائه شده گزارشات 5- حصول اطمینان از انطباق عملکرد فرآیندها با الزامات طرح‏ریزی شده