شرکت پتروشیمی لرسـتان (سهامی خاص)
    به منظور تحقق اهداف متعالی ایجاد توازن منطقه ای در توسعه و توازن بین استانهای مختلف کشور و به منظور تحرک بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته ، ایجاد اشتغال در کشور ، فعال کردن بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی و  راه اندازی صنایع پایین دستی پتروشیمی در این گونه مناطق طبق مصوبه هیات وزیران شرکت ، شرکت پتروشیمی لرستان در سال 86 شروع بکار کرد.
موقعیت جغرافیایی:استان لرستان -کیلومتر 12 جاده خرم آباد – کوهدشت
مشخصات طرح:
نام طرح:پتروشیمی لرستان
مجری طرح: شرکت پتروشیمی لرستان
محل اجراء: استان لرستان
مساحت:130 هکتار
مالکیت:100 درصد شرکت پتروشیمی باختر
صاحب لیسانس:بازل و اکسن
پیمانکاران مهندسی و تدارکات ( بخش فرایند ):کنسریوم تکنی مونت و نارگان
تاریخ شروع طرح: 1388
تاریخ آغاز به کار: 1392

 
کاربرد محصولات:خوراک واحدهای صنعتی پایین دستی و انواع مصارف پلاستیک (مانند : لوله ، کابل و انواع فیلمها ...)
اثرات اجتماعی و اقتصادی طرح:
•    افزایش صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
•    افزایش تولیدات داخلی جهت نیل به خودکفایی
•    جلوگیری از فرار سرمایه های اقتصادی بومی
•    رونق اقتصادی و محرومیت زدایی منطقه
•    جلوگیری از مهاجرت افراد
•    ایجاد اشتغال در دوران اجرای طرح : تا 2000نفر در روز
•    ایجاد اشتغال در دوران بهره برداری : 300 نفر در روز
•    ایجاد اشتغال در صنایع پایین دستی : بیش از 5000نفر در روز
 
 
 
موقعیت جغرافیایی :