شرکت پتروشیمی باختر (سهامی خاص)
    در آبانماه سال 1381 دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی مبنی بر انتقال گاز اتیلن بوسیله خط لوله ای به طول 2200 کیلومتر از مبدأ عسلویه تا مهاباد به منظور:
•    ایجاد ارزش افزوده بر گاز طبیعی به عنوان ماده خام
•    تولید محصولات باارزش جهت مصرف در بازارهای داخلی و صادرات به بازارهای خارجی
•    جبران عقب ماندگی های استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است.
•    تحرک بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته
•    اشتغالزایی در مناطق مزبور
•    ارتقای فن آوری در بخش پتروشیمی
را اتخاذ و اجرای آن را به وزارت نفت واگذار نمود تا با مشارکت فعال بخش خصوصی نسبت به احداث و بهره برداری از واحدهای پتروشیمی در استانهای غرب کشور اقدام نماید. در این راستا و در جهت نیل به اهداف ملی و اقتصادی حاصل از اجرای پروژه های مزبور شرکت پتروشیمی باختر (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) با هدف سرمایه گذاری در شرکتها، مجتمع ها، طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع پتروشیمی خصوصاً در تاریخ 17/11/83 تأسیس و آغاز به کار نمود.
مأموریت اصلی شرکت عبارتست از:
•    تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری درطرحهای پتروشیمی و سایر طرحها و واحدهای تولیدی
•    مدیریت و نظارت بر طرحهای در دست اجرا
•    مدیریت و نظارت بر واحدهای تولیدی در دوران بهره برداری
•    مشارکت با بخش خصوصی فعال داخلی و خارجی در جهت ایجاد و راه اندازی واحدهای تولیدی در بخش صنایع پایین دستی
•    جذب تکنولوژیهای روز دنیا
پتروشیمی باختر درجهت نیل به اهداف بالا 6 شرکت زیر مجموعه خود را به نام شرکتهای پتروشیمی کاویان (واحد تولید اتیلن)، لرستان و مهاباد (پلی اتیلن سنگین و سبک خطی)، کردستان  (پلی اتیلن سبک خطی)،  کرمانشاه  ( پلی اتیلن سنگین ) و گچساران  (واحد تولید اتیلن ثانویه) را تأسیس و سازماندهی نموده است.